vaccinatie en titertest

Omdat wij onze honden op natuurlijke wijze verzorgen en de afgelopen jaren hebben gezien welke positieve effecten dit heeft op de gezondheid van de honden, zouden wij graag zien dat deze lijn bij de nieuwe eigenaars wordt voortgezet. Wij voeren rauwe voeding, vaccineren kritisch en op maat (na titer test), doen niet aan preventief ontwormen en gebruiken geen gif, niet op de honden en niet in hun omgeving. De pups worden wanneer nodig ontwormd en gevaccineerd volgens een nieuw, officieel erkend vaccinatieschema waarbij zij, na een titertest bij de dierenarts, pas een eenmalige vaccinatie krijgen wanneer deze nodig is (namelijk wanneer de door de moedermelk verkregen antilichamen afnemen). 3 weken na deze vaccinatie krijgen zij nogmaals een titertest om te meten of de vaccinatie goed is aangeslagen. Wanneer dit het geval is, is de pup meestal voor vele jaren tot zelfs levenslang beschermd en hoeft dan geen herhaalvaccinaties meer!

Dit titeren doen we om te voorkomen dat de pups onnodige vaccinaties krijgen die schadelijk kunnen zijn voor hun gezondheid. Geen enkele vaccinatie is compleet veilig. Er zitten sowieso giftige hulpstoffen in àlle vaccins; onder andere de schadelijke chemicaliën kwik, aluminium en formaldehyde. Dit zijn stuk voor stuk kankerverwekkende stoffen, die het lichaam nooit meer verlaten. Bovendien is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat een te vroeg toegediende vaccinatie kan reageren op de nog in het lichaam aanwezige antilichamen, waardoor een pup heel ziek kan worden of een auto-immuunreactie kan ontwikkelen. Vaccinatiereacties kunnen zich binnen enkele dagen tot zelfs 6 maanden na een vaccinatie openbaren en er zijn helaas te veel gevallen bekend waarbij een pup of volwassen hond blijvende schade oploopt of zelfs overlijdt aan de gevolgen!

Hieronder volgt een uitleg van dierenarts Caspar Broekman: Maternale of Geërfde antistoffen Wanneer pups nog erg jong zijn, dan zijn ze beschermd tegen ziekten door inname van het eerste moedermelk (colostrum). Deze rijke melk bevat maternale antistoffen. Het immuunsysteem van de pup is nog niet volgroeid, of actief. Pas wanneer de pup 6 maanden is, wordt het immuunsysteem actief. De maternale (geërfde) antistoffen zorgen voor passieve immuniteit voor elke pup. Wanneer een pup, met een redelijke hoeveelheid maternale antistoffen, gevaccineerd wordt, zullen de maternale antistoffen het vaccin inactiveren, net zoals het zou gebeuren met een echt virus. Wat de maternale stoffen echter niet kunnen, is de pup beschermen tegen de giftige stoffen die in het vaccin zitten. Onder die giftige stoffen worden onder andere de schadelijke chemicaliën kwik, aluminium en formaldehyde bedoeld. Dit zijn stuk voor stuk kankerverwekkende stoffen. Dierenartsen en eigenaren van dieren worden aangeleerd om te geloven dat ‘meer en vaker’ ook ‘beter’ is bij die toepassing van vaccins.

Maar als je bovenstaande hebt gelezen, weet je al voor een groot deel dat dit niet zo is en er zelfs gevaren aan de vaccinaties kleven. Bij het maken van een vaccinatieschema voor pups is gekeken naar een periode dat er een lage staat van maternale bescherming is, zodat deze niet het vaccin blokkeren. Maternale antistoffen worden na verloop van tijd zwakker, maar de snelheid van de verzwakking verschilt tussen verschillende honden en zelfs bij verschillende rassen onderling. De maternale antistoffen voor hondenziekten zijn redelijk voorspelbaar en zijn meestal laag genoeg, om een vaccinatie effectief te maken, bij een leeftijd van 8 à 9 weken. De maternale antistoffen voor Parvo zijn echte veel minder voorspelbaar in hun afnemende status en blijven soms wel 26 weken actief bij sommige honden/rassen.

Dit gebrek aan voorspelbaarheid is de reden waarom pups zo vaak gevaccineerd worden. Dierenartsen proberen – elke 2 tot 4 weken – tot 16 weken het juiste moment te vinden wanneer de maternale antistoffen laag genoeg zijn om het vaccin te kunnen accepteren. Vaccineren heeft niet veel zin als dit te snel achter elkaar gebeurt, of wanneer de pup al beschermd is. Daarom willen wij de puppy’s titeren als ze 6 weken oud zijn; zijn de antistoffen nog voldoende aanwezig, dan hoeft er nog niet geënt te worden. Dit proces wordt herhaald als de puppy’s 9 weken oud zijn. Hierna wordt er door de desbetreffende dierenarts een advies gegeven wanneer er weer getiterd of geënt moet worden. Omdat wij onze pups de best mogelijke basis voor een lang en gezond leven willen geven, hebben wij in 2012 gekozen voor dit nieuwe vaccinatiebeleid. Wij zijn de eerste Bearded Collie kennel in Nederland die dit hanteert, maar er zullen hopelijk nog veel meer volgen!