Over ons

Sinds 2012 fokken wij af en toe, met veel liefde, een nestje pups.

Dat doen wij uitsluitend met gelukkige, gezonde beardies die een goed en stabiel, typisch beardiekarakter hebben! Onze beardies zijn in eerste instantie gewoon huishond en onze teefjes krijgen maar 1 of 2 nestjes in hun leven. Ze zijn lief, aanhankelijk en intelligent en hebben een enthousiaste werkmentaliteit en zijn daardoor in staat om goed te presteren bij schapenhoeden, agility, obedience, speuren of andere hondensporten. Maar het zijn ook echte gezinshonden; liefdevol, vrolijk en gezellig, rustig wanneer er niet gespeeld of gewerkt wordt, maar enthousiast wanneer er iets te beleven valt! Kortom, wij willen u blij maken met een “Beardiefriend”-voor-het-leven en onze pups blij maken met een heerlijk hondenleven bij u! We streven ernaar om het risico op erfelijke gebreken bij onze pups te minimaliseren en hopen tevens bij te dragen aan meer genetische diversiteit door het gebruiken van reuen die niet teveel nakomelingen hebben en die zo min mogelijk verwantschap hebben met onze teefjes. Het verlagen van inteelt en verhogen van de genetische diversiteit is belangrijk om ons geliefde ras gezond en vitaal te houden. Mede om die reden laten wij van al onze beardies hun DNA testen op bekende erfelijke afwijkingen en genetische diversiteit. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat, indien er een (mogelijk erfelijke) aandoening is geopenbaard, hier door zowel de eigenaar als de fokker van de zieke hond openheid van zaken over gegeven wordt. Niemand fokt doelbewust zieke honden, maar het kan iedere fokker overkomen dat er ineens toch een probleem ontstaat bij een door hem/haar gefokte hond, omdat er nu eenmaal geen enkel hondenras of bloedlijn 100% vrij van gezondheidsproblemen is. Bovendien zijn er voor de meeste aandoeningen helaas nog geen testen die dragerschap van een bepaalde aandoening of afwijking aan kunnen tonen en is het daarbij ook niet altijd bekend of er een erfelijke aanleg voor is. Als de fokker, pupeigenaar en dekreu-eigenaar hier open en eerlijk over zijn, kunnen er in elk geval andere keuzes gemaakt worden bij nieuwe fokcombinaties. Mede daarom houden wij graag contact met de eigenaren van door ons gefokte pups en willen wij op de hoogte gebracht worden in geval van ziekte of overlijden van de hond. Fokken is voor mij een (kostbare) hobby/passie, maar om dit zo goed en verantwoord mogelijk te doen, gaat een groot deel van mijn tijd zitten in het uitpluizen van stambomen en het vermeerderen van kennis rondom fokken, erfelijkheid, hondengedrag en -opvoeding, gezondheid, voeding en welzijn van de honden. Het volgen van de nodige (bij)scholing d.m.v. cursussen, lezingen en seminars hoort hier vanzelfsprekend ook bij. Wij zijn als erkende kennel aangesloten bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied.

We zijn graag op recreatief niveau actief bezig met onze beardie; Agility, Obedience, Speuren/mantrailing, schapenhoeden en Hoopers en natuurlijk dagelijks meerdere fijne wandelingen in de vrije natuur! Showen is geen liefhebberij van ons en wij bezoeken alleen enkele shows om het exterieur van onze beardies te laten keuren op fokgeschiktheid, want wij vinden het natuurlijk wel belangrijk dat onze beardies en hun nakomelingen voldoen aan de rasstandaard en goed gebouwd zijn! Een hele dag rondhangen in een lawaaiige hal vol zenuwachtig blaffende honden (vaak in benches) om dan 5 minuten te mogen paraderen in de showring vinden wij op zijn zachtst gezegd niet leuk. We zien om ons heen dat de meeste honden het ook niet echt fijn vinden. Bovendien zien we in de showwereld helaas ook teveel oneerlijkheid, vriendjespolitiek en haatdragendheid bij deelnemers onderling, om ons daarin thuis te kunnen voelen! Veel keurmeesters keuren niet de hond zelf, maar kijken naar wie er achter de hond staat en hoe de hond voorgebracht wordt. Een vrolijk gedrag in de ring (of een vacht die zichtbaar te lijden heeft gehad door al teveel ravotten en struinen door bos en water) wordt vaak bestraft met een lagere kwalificatie dan de hond verdient, want “showen is een bloedserieuze bezigheid” en het advies van vele “showexperts” is dan ook om je hond zodanig te trainen dat hij het showen niet al te leuk vindt. Bijvoorbeeld een vrolijke, hoog gedragen staart moet dan ook in de showtraining worden bestraft met een tik met de borstel of het uiteinde van de riem, zodat het tijdens een show al voldoende is om met dezelfde borstel of uiteinde van de showriem even de hond te dreigen dat hij zich toch vooral gedeisd dient te houden. Nee, dit zijn geen excessen, dit geweldige advies hebben wij in de afgelopen jaren van vele “kenners” gekregen!! Onnodig te zeggen dat wij weigeren dit advies ter harte te nemen! De beardie is een vrolijk, temperamentvol ras en wij vinden het juist fijn als de beardie zich ook zo laat zien in de showring! Maar helaas is het uiten van dit rastypische gedragskenmerk dus veelal ongewenst en reden voor het geven van een mindere kwalificatie dan de hond verdient! Mede hierdoor kiezen wij ervoor om andere, leuke activiteiten met onze beardies te ondernemen en geen showkampioenstitels na te jagen!